Asutaan yhdessä hanke

18.3.2021

Asutaan yhdessä -hankkeessa kehitetään ikäihmisten asumista ja siihen liittyviä palveluja sekä yhteisöllisyyttä

Vuoden 2021 ajan kestävässä hankkeessa aktivoidaan eri tahojen yhteistyötä ikäihmisten asumisen kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi Kuopiossa.

Asutaan yhdessä -hanke kohdistetaan ensisijaisesti ikäihmisille soveltuvan vuokra-asuntokannan ja asumista tukevien palvelujen kehittämiseen sekä uusien hankkeiden suunnitteluun. Hankkeen tavoitteena on aiempaa vahvempi yhteistyö ikäihmisten asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja palveluissa. Hankkeen päätoimijoina ovat Kuopion kaupungin asuntotoimi, perusturvan palvelualue sekä Niiralan Kulma Oy. Lisäksi hankkeessa on mukana useita muita yhteistyökumppaneita.

Ikäihmisten keskuudessa toimivia ja työskenteleviä järjestöjä ja muita tahoja on tarkoitus aktivoida kehittämistyöhön mukaan. Ikäihmisten omien ajatusten ja toiveiden kuuleminen sekä asukkaiden osallistaminen on myös erityisen tärkeää.

Asumisen ja palvelujen lisäksi hanke tähtää myös yhteisöllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin (ikäystävällinen toiminta) ja olosuhteiden (ikäystävälliset tilat ja asuinalueet) parantamiseen. Yhteisöllinen toiminta tukee ikäihmisten asumista omissa kodeissa mahdollisimman pitkään. Yhteisöllisyyden lisääminen on myös keino vähentää yksinäisyyttä, jota yksin asuvat ikäihmiset kokevat hyvin laajasti eri puolilla Kuopiota.

Asutaan yhdessä -hanke kestää tämän vuoden loppuun saakka, mutta työ ikäihmisten asumisen kehittämisessä jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Kuopiossa ikäihmisten määrän voimakas kasvu on tiedostettu ja sen mukaisia toimenpiteitä valmistellaan jo hyvää vauhtia. Hanke avaa yleistä keskustelua ikäihmisten asumisesta ja aiheeseen liittyvät uudet kehittämisideat ovat tervetulleita.

Kaikkia kuopiolaisia ikäihmisiä kehotetaan osallistumaan tähän kehitystyöhön! Ideoita voi esittää Kuopion kaupungin asuntotoimen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta:

www.kuopio.fi/fi/ikaihmisten-vuokra-asunnot