Media

Savon Sanomat 24.2.2022  

  Järjestötoiminta

Eläkeläiskerhoilla on edessään kohtalonpäivät vuokrien takia

 

Kuopion kaupunki on tähän saakka tarjonnut ilmaiset toimitilat  eläkeläisyhdistysten käyttöön. Tämä on ollut erittäin hienoa  vastaantuloa Kuopion kaupungilta eläkkeensaajia kohtaan.  Eläkkeensaajat ovat aina olleet halukkaita ylläpitämään hyvinvointiaan  näissä kaupungin ylläpitämissä ja yhdistyksille tarjoamissa tiloissa. 

Aktiivinen toiminta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on antanut  monelle ikääntyneelle ihmiselle lisää elinvoimaa ja parantanut heidän  elämänlaatuaan. Samalla se on edistänyt monen ikäihmisen jaksamista  ja kotona asumista.  

Tämä puolestaan on ollut omiaan vähentämään ikääntyvien ihmisten  laitoshoidon tarvetta ja kaupungin sosiaalimenoja. Hyödyt ovat siten  olleet molemminpuolisia.  

TÄHÄN ON NYT valitettavasti tulossa merkittävä muutos. Kuopion  kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti joulukuussa  pitämässään kokouksessa muuttaa tähän saakka noudattamaansa  käytäntöä ja aikoo laittaa tilat maksulliseksi kaikille  

eläkeläisyhdistyksille kesäkuun alusta.  

Kaikkein harmillisinta tässä on ollut tapa, jolla tuo päätös tehtiin.  Päätös tehtiin hieman ennen joulunpyhiä. Tiloja käyttävien yhdistysten  kanssa asiasta ei keskusteltu lainkaan ennen päätöksentekoa, eikä  tehdystä päätöksestä tiedotettu käyttäjiä.  

Kuopiolaisten eläkeläisyhdistysten tietoon tämä päätös tuli vahingossa  Facebook-sivuilta vasta sen jälkeen, kun valitusaika päätöksestä oli jo  mennyt umpeen.  

Valitettavasti perittäväksi esitetty vuokra uhkaa lopettaa monen yhdistyksen  äärimmäisen arvokkaan, ihmisten hyvinvointia ylläpitävän toiminnan  

Yhdistyksemme olivat jo ehtineet laatia tulevan vuoden talousarvionsa  viime vuoden marraskuussa, joten esitettyjä tilavuokria ei niissä ole  voitu mitenkään huomioida. Taloudellisesti noiden tilavuokrien  vaikutus yhdistystemme kustannuksiin on varsin merkittävä.  Yhdistysten talous on mitoitettu maksuttomien tilojen varaan.  Ylimääräistä rahaa tilavuokrien maksamiseen, useita tuhansia euroja  vuodessa, ei yksinkertaisesti ole.  

VALITETTAVASTI perittäväksi esitetty vuokra uhkaa lopettaa monen  yhdistyksen äärimmäisen arvokkaan, ihmisten hyvinvointia ylläpitävän  toiminnan. Useimmille yhdistystemme jäsenillemme se tarkoittaa  erittäin hyödyllisen liikuntaharrastuksen vähenemistä tai siitä jopa  kokonaan luopumista. Sen seurauksena ihmisten liikuntakyky  heikkenee ja aiheuttaa lisää ongelmia. Nämä vaikutukset näkyvät  pitkälle tulevaisuuteen. 

TAHTOTILAMME Eläkkeensaajien Keskusliiton Kuopion Piirin  yhdistyksissä on, että kaupungin ja eläkeläisyhdistysten välinen  yhteistyö kuopiolaisten ikäihmisten elinolojen parantamiseksi ja  elämänhalun ylläpitämiseksi jatkuisi entisellään, ja että kaupunki  luovuttaisi toiminnassa tarvittavat tilat myös jatkossa maksutta  yhdistyksien toimintaa varten.  

Markku Ulmanen puheenjohtaja

Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:n 

Kuopion Piiri