Easy English for Beginners

Kerho aloitti toimintansa 1.9.2021 ja kokoontuu aina perjantaisin yhdistyksen toimistolla klo 09:00-11:00. 

HUOM! Kerho on jo täynnä, joten emme voi ottaa enää uusia jäseniä.

Kerho on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole aikaisempaa osaamista englannin kielestä tai henkilöille jotka haluavat aloittaa kielen opiskelun uudelleen.

Pääpaino on kielen perusasioiden oppimisessa, kuten tarvittavan sanaston oppiminen ja opittujen sanojen avulla oman puheentuottaminen sekä toisten puheen ymmärtäminen. 

Oppilaille opastetaan lisäksi Amerikan englannin ääntämistä ja käydään lävitse jouhevan puheen tuottamisen edellytyksiä tarpeellisessa määrin. 

Kielioppi ei ole pääasia, mutta tarvittavat kieliopin perusasiat tulevat joustavasti huomioiduksi opetuksessa.
Tavoitteena on edesauttaa oppilasta oppimaan englannin kielen alkeet, sekä rohkaista ja motivoida oppilasta käyttämään oppimiaan taitoja ja puhumaan englantia. Tavoitteena on että kurssin käytyään oppilas osaa puhua englantia selkeästi ja ymmärrettävästi eri käytännön tilanteissa A1-A2 tason mukaisesti.