Kulttuurikerho

Aloittaa v. 2023 alussa.
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ohjaaja: Aili-Sylvia Heiskanen, puh. 050 529 1538

Varaohjaaja: Hilkka Venäläinen, puh. 040 752 3047