Tuetut lomat

Tuetun loman tavoitteena on lisätä hyvinvointia. Se on 5 vrk:n mittainen ohjelmallinen täysihoitoloma Lomat järjestetään Veikkauksen tuotoista ja niitä haetaan lomajärjestöiltä, jotka järjestävät lomia erilaisissa lomakohteissa ympäri Suomen. Loman myöntämiseen vaikuttavat pienituloisuus ja muut taloudelliset seikat sekä sosiaaliset ja terveydelliset perusteet  (mm. perhetilanne, omaisen hoitaminen, yksinäisyys, vammat sekä psyykkiset  ja fyysiset sairaudet). Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Lomaa on mahdollisuus hakea yksin, puolison tai ystävän kanssa. Osallistuja maksaa lomasta omavastuuosuuden, joka on n. 100€/5 vrk  ja matkat.

Lomille haetaan sähköisesti lomajärjestön kotisivujen kautta, netistä tulostettavalla tai  postitse järjestöstä tilattavalla paperilomakkeella.

Tuettuja lomia myöntäviä lomajärjestöjä ovat:
Hyvinvointilomat ry, Solaris- Lomat, ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

Tutustu myös Kelan järjestämiin kuntotus- ja sopeutumisvalmennuskursseihin https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit