Ohje vapaaehtoistyön tuntien keräämiseen

Vapaaehtoistyön tuntien kerääminen

Vapaaehtoistuntien kerääminen yhdistyksissä on tärkeää. Vapaaehtoisten määrällä ja heidän tekemällään työllä voidaan osoittaa niin kunnille kuin muillekin rahoittajille toimintamme tuloksellisuutta ja tarpeellisuutta sekä, miten merkittävissä määrin eläkkeensaajayhdistyksissä tehdään ennaltaehkäisevää työtä.
Eläkkeensaajien harrastus ja vapaa-ajantoiminta pitää jäsenistön virkeänä ja vanhuspalvelujen käyttöaika lyhenee. Vapaaehtoistyön tuntimäärä on myös erinomainen keino osoittaa vapaaehtoistyön tärkeyttä koko yhteiskunnassa. Se tehdään näkyväksi kerättyjen tuntien avulla.
Jokaisen yhdistyksen ja vapaaehtoisen panos on tarpeen. Liiton keräämillä tilastoilla on merkitystä, kun haetaan rahoitusta uusien vapaaehtoisten kouluttamiseen ja opasmateriaalien tuottamiseen. Vapaaehtoistuntien kerääminen on tärkeää myös jokaiselle toimijalle itselleen. Se auttaa seuraamaan vapaaehtoistyöhön käytettyä aikaa ja sitä kautta omaa jaksamistaan.

Liiton kotisivuilta voi hakea lomakkeen helpottamaan tuntien kirjaamista, jos kuitenkin itselle paras tapa on vaikka kirjata ne omaan kalenteriin niin sekin on ok, kunhan tunnit merkitään muistiin ja toimitetaan eteenpäin opintosihteerille yhdistyksessä.