Ohje vapaaehtoistyön tuntien keräämiseen

Vapaaehtoistuntien kerääminen yhdistyksissä on tärkeää. Vapaaehtoisten määrällä ja heidän tekemällään työllä voidaan osoittaa niin kunnille kuin muillekin rahoittajille toimintamme tuloksellisuutta ja tarpeellisuutta sekä, miten merkittävissä määrin eläkkeensaajayhdistyksissä tehdään ennaltaehkäisevää työtä.
Eläkkeensaajien harrastus ja vapaa-ajantoiminta pitää jäsenistön virkeänä ja vanhuspalvelujen käyttöaika lyhenee. Vapaaehtoistyön tuntimäärä on myös erinomainen keino osoittaa vapaaehtoistyön tärkeyttä koko yhteiskunnassa. Toiminta tehdään näkyväksi kerättyjen tuntien avulla.
Jokaisen yhdistyksen ja vapaaehtoisen panos on arvokas. Liiton keräämillä tilastoilla on merkitystä, kun haetaan rahoitusta uusien vapaaehtoisten kouluttamiseen ja opasmateriaalien tuottamiseen. Vapaaehtoistuntien kerääminen on tärkeää myös jokaiselle toimijalle itselleen. Se auttaa seuraamaan vapaaehtoistyöhön käytettyä aikaa ja sitä kautta omaa jaksamistaan.

Vapaaehtoistyön tuntien kirjaamisen lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä.