Tietoa meistä

Toiminnassa pyrimme noudattamaan arvojemme:

  • oikeudenmukaisuus
  • luotettavuus
  • avoimuus
  • edistyksellisyys
  • yhteisöllisyys

Yhdessä olemme enemmän!

Kuopion Varhaiseläkkeensaajat KVES ry on vuonna 1992 perustettu eläkeläisyhdistys. Sen perustivat silloisen varhaiseläkejärjestelmän aikoihin joukko Kuopiossa ja sen ympäristössä asuvia alle kuusikymppisiä eläkeläisiä. Nykyään yhdistykseen kuuluu eläkeläisiä sekä eläkkeelle aikovia kaikista ikäryhmistä.

Keskusjärjestömme Eläkkeensaajien Keskusliitto ry (EKL) on perustettu 1962.
Se on Suomen toiseksi suurin ja tutkitusti tunnetuin eläkeläisjärjestö 55-84 vuotiaiden keskuudessa. EKL:ssä  on yhdistyksiä noin 320 ja yli 75400 jäsentä.  Kuulumme myös EKL:n Kuopion piiriin, jossa on 13 jäsenyhdistystä. Jäsenmäärältä olemme EKL:n suurin jäsenyhdistys. Jäsenmäärämme  vuoden 2023 lopussa oli n. 900 hlöä.

Toimimme jäsentemme edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestämme erilaista virkistystoimintaa, jolla edistämme jäsentemme fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä teemme toimintaamme tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa.

Organisaatio

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Kokouksia on kaksi; kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.

Yhdistyksen operatiivista toimintaa pyörittää vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä.

Tiedotus

Tiedotamme toiminnastamme:
Jäsenkirjeillä tammi- ja syyskuussa, kotisivuilla, facebookissa, toimistolla, jäsentapaamisisssa sekä Savon Sanomien Seura- ja järjestötoiminta -palstalla tarvittaessa sunnuntaisin.

Edustus

KVES:llä on edustus EKL:n liiton hallituksessa, Kuopion eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa, EKL:n Kuopion piirin hallituksessa ja piirikokouksissa sekä Kuopion vanhusneuvostossa .