Kerhot

Kerhot on laitettu tauolle toistaiseksi

KVES ry on 1.2.2021 kokoontuneen hallituksen kokouksessa päättänyt, että

KAIKKI  KERHOJEN KOKOONTUMISET  KESKEYTETÄÄN TOISTAISEKSI.

Kuopion kaupungin 29.1.2021 tekemän päätöksen mukaan kaupungin
sisäliikuntapaikat suljetaan 29.1.2021 - 12.2.2021 väliseksi ajaksi. Näillä
rajoituksilla kaupunki haluaa suojata erityisesti riskiryhmään kuuluvia
ihmisiä ja estää kiihtymisvaiheen siirtymistä leviämisvaiheeseen.

Kaupunki tiedotteessaan muistuttaa: ”Meillä jokaisella on nyt vastuu
noudattaa ohjeita”, päätti KVES:n hallitus noudattaa tätä ohjetta ja
keskeyttää KAIKKIEN KERHOJEN kokoontumiset toistaiseksi. Jatko riippuu pandemiatilanteen kehittymisestä, jota viranomaiset seuraavat ja tiedottavat ja jonka mukaan me sitten toimimme.

KVESin kotisivuille päivitetään ajantasaista tietoa ja jos sinulla on
kerhojesi osallistujien yhteystietoja, ilmoita heille. Liikunta- ja
kokoontumistilojen oville tulee ilmoitukset tilojen sulkemisesta.

Liitteenä on Kuopion kuapungin virallinen tiedote, annettu 29.1.2021.

Kevättä ja koronatonta aikaa odotellen,

Raija Eronen, opintosihteeri
KVES ry